Opleiding is cruciaal

Kemps & Vanstraelen laat via stages regelmatig jongeren proeven van de realiteit in de juridische sector.

Dit jaar boden we de kans aan Maarten Vanderhoven. Hij loopt nog tot eind mei 2024 stage op ons kantoor.

Maarten is een gedreven student rechtspraktijk aan de UC Leuven-Limburg (UCLL). Hij heeft een diepgaande interesse in de complexiteit van het rechtssysteem, vooral op het gebied van burgerlijk en sociaal recht. Zijn onderzoeksthema voor zijn bachelorproef kan dan ook tellen : “De invloed van Europese arbeidsverdragen en harmonisatie-inspanningen op de convergentie van arbeidsrechtelijke normen tussen EU-lidstaten.”

Tijdens zijn stage bij Kemps & Vanstraelen heeft hij de kans gekregen om zijn kennis en vaardigheden in de praktijk toe te passen, voornamelijk binnen het domein van vastgoedrecht. Hier heeft hij intensief gewerkt aan verschillende aspecten van vastgoedtransacties, waaronder huurrecht, vastgoedfiscaliteit, eigendomsrecht en contractuele geschillen met betrekking tot onroerende goederen.