LEGAL

Dienstenwet

LEGAL

Dienstenwet

Algemeen

Kemps & Vanstraelen BV is een advocatenkantoor in België waarvan de advocaten allen ingeschreven zijn aan de balie van Antwerpen.

Het kantoor Kemps & Vanstraelen BV is gevestigd te 2812 Mechelen, Leuvensesteenweg 574.

De maatschappelijke zetel van Kemps & Vanstraelen BV is gevestigd te 2812 Mechelen, Leuvensesteenweg 574. Het ondernemingsnummer is 0825.342.316 en het BTW-nummer BE 0825.342.316.

U kan bij Kemps & Vanstraelen BV terecht voor onder meer volgende diensten: advies, bijstand bij geschillen voor de rechtbank.

De overeenkomst die u met Kemps & Vanstraelen BV aangaat, is aan het Belgisch recht onderworpen en voor gebeurlijke geschillen zijn enkel de Belgische rechtbanken bevoegd.

Indien u verdere informatie wenst te bekomen of indien u een klacht heeft kan u Kemps & Vanstraelen BV bereiken:
• via post op het adres te 2812 Mechelen, Leuvensesteenweg 574
• via telefoon op het nummer 015 43 64 74
• via fax op het nummer 015 43 41 53
• via e-mail op het adres [email protected]
• via website: www.kemps-law.be

 

De beroepsaansprakelijkheid

De beroepsaansprakelijkheid van de advocaten is beperkt tot de dekking en het plafond van de collectieve beroepsaansprakelijkheidsverzekering van de Orde van Vlaamse Balies (OVB) en is te raadplegen via het secretariaat van de OVB, onder meer voor wat betreft de landen waarin dekking is verleend en de bedragen van dekking. De verzekeraar in eerste rang is MS Amlin Insurance SE (Koning Albert II laan 37 te 1030 Brussel).