Ondernemingsrecht

Handelscontracten

Agentuur, concessie, franchising, facturen en factuurvoorwaarden.

Incasso

Wij zorgen voor de aanmaning, dagvaarding, vragen een vonnis en recupereren de gelden.

Bewarend beslag en uitvoerend beslag, pandverzilvering

Komen handelspartners niet tegemoet aan uw vraag, dan kunnen we via de rechtbank of een gerechtsdeurwaarder bewarend of uitvoerend beslag laten leggen op hun goederen.

Insolventierecht

Bedrijven in moelijkheden, wetgeving continuïteit ondernemingen, faillisement, voorrechten, aangifte van schuldvordering, ...

Vennootschapsrecht

Oprichting van vennootschappen, redactiestatuten en aandeelhoudersovereenkomsten, familycharters, overnames (handelsfonds en aandelen), aansprakelijkheid van bestuurders, geschillenregelingen, bijstand bestuur en algemene vergaderingen, bijstand bij ontbinding en vereffening, ...

Handelspraktijken en mededingingsrecht

Advies rond naleving van precontractuele en andere informatieverplichtingen ten opzichte van consumenten, (onrechtmatige) bedingen in consumentenovereenkomsten, prijszetting van goederen en diensten, productsamenstelling en etikettering, consumentenkrediet, oneerlijke handelspraktijken ten opzichte van handelaars en consumenten en andere reglementering inzake consumentenbescherming.