Real estate en facility management

Als een gedegen vastgoed advocaat adviseren we u inzake real estate, meer bepaald acquisities, projectontwikkeling, bouwrecht, ruimtelijke ordening en planning. En dit via juridische bijstand tijdens contractonderhandelingen en de verschillende fasen van de totstandkoming van uw project. Wij stellen contracten op en interpreteren contracten, en geven advies over rechtsgeldigheid en wettelijke verplichtingen.

Ook op het vlak van facility management staan we u bij. Het coördineren van de fysieke werkplek en van het werk van een organisatie om te voldoen aan regelgeving op het vlak van het milieu, veiligheid en gezondheid op een economisch zinvolle manier. Maar evenzeer (bouw)aansprakelijkheid, huur, enz.