Sociaal recht en arbeidsrecht

In het sociaal recht en arbeidsrecht gelden vele stelsels en statuten. Al die statuten maken deze materie erg complex. Onze advocaten sociaal zekerheidsrecht treden hierin op als een ervaren gids, net als onze advocaten arbeidsrecht.

Sociaal zekerheidsrecht en sociaal strafrecht

Arbeidsongevallen, conflicten rond sociale bijdragen, administratieve geldboetes, schijnzelfstandigheid, verdediging voor de correctionele rechtbank.

Individueel arbeidsrecht

Arbeidsovereenkomsten, scholingsbeding, ontslag, (alternatief) loon, ouderschapsverlof, tijdskrediet en deeltijdse arbeid, toepassing van de welzijnswet, nieuwe technologieën, camera's op het werk en internet-policy.

Collectief arbeidsrecht

Arbeidskaarten, CAO's, sociale verkiezingen, herstructurering van ondernemingen.