Escrow en intellectuele eigendom

Broncodes van softwareproducenten worden best geregeld via een escrow-overeenkomst. In de praktijk geeft de softwareleverancier de broncode van de software in bewaring bij de escrow-agent. Zo is de gebruiker of contractant steeds beschermd indien derden aanspraak zouden maken op de broncode, of als de broncode - of de toeleverancier - zou verdwijnen. Kemps & Vanstraelen werkte een uniek concept uit waarbij het kantoor instaat als backup voor aanstelling van een nieuwe escrow-agent wanneer deze wegvalt door bvb. faillisement.

Via het intellectuele-eigendomsrecht kunt u uw creaties beschermen en ze zo in nog waardevoller activa omzetten. Met onze uitgebreide kennis van het merkenrecht, octrooirecht, auteursrecht en naburige rechten, modellenrecht, databankenrecht, domeinnamen, kwekersrecht, enz. zorgen we dat u gerust en gedreven kunt innoveren. Altijd en overal.